Z Małopolska w II Wojnie Światowej

13 września 1939 r.

Pułkownik Tadeusz Marian Komorowski został mianowany zastępcą dowódcy Kombinowanej Brygady Kawalerii płk. Adama Zakrzewskiego

Ukazało się rozporządzenie szefa zarządu cywilnego SS-Oberführera dr Dilla nakazujące zapłatę wszelkich podatków w dotychczasowej wysokości i terminie.

Do Krakowa przybyło 2. Einsatzkommando (Oddział Operacyjny) SS-Sturmbannführera dr Bruno Müllera (byłego szefa gestapo w Wilhelmshaven). Jednostkę rozlokowano w Domu Śląskim przy ul. Pomorskiej 2.

Z Krakowa wyjechał w rejon Przemyśla zmotoryzowany pułk SS-Standarte „Germania”. Stacjonował on w mieście od 7 września 1939 r.

Prywatne Gimnazjum i Liceum im. Emilii Plater przy ul. Piłsudskiego 13 w Krakowie ogłosiło zapisy uczennic na nowy rok szkolny.

Wyszedł 6 i ostatni numer „Dziennika Krakowskiego”.

Wznowił działalność Zakład Oczyszczania Miasta w Krakowie.

Wznowiła działalność szkoła żeńska „Ognisko” przy ul. Skawińskiej Bocznej w Krakowie.

Wznowiło działalność Archiwum Akt Dawnych przy ul. Siennej 16 w Krakowie.

Wznowiło działalność kino „Apollo” projekcją Trzech muszkieterów z braćmi Ritz w rolach głównych.

Wznowiły działalność biura Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych przy ul. Dunajewskiego 3 w Krakowie.