Z Małopolska w II Wojnie Światowej

 29 września 1939 r.

Ernst Zörner został formalnie mianowany stadthauptmannem Krakowa.

Nocą 29 na 30 września 1939 r. odbyła się druga robocza narada kierownictwa Organizacji Orła Białego w Krakowie. Ustalono treść deklaracji ideowej i przysięgi oraz strukturę organizacyjną.