Z Małopolska w II Wojnie Światowej

W lutym 1940 r. w Małopolsce:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 25  26  27  28  29

SS-Sturmbannführer Walter Huppenkothen, komendant Sipo i SD w Dystrykcie Kraków, został przeniesiony na stanowisko komendanta Sipo i SD w Dystrykcie Lublin.

Ze stanowiska Naczelnego Dowódcy na Wschodzie (Oberbefehlshaber Ost) odwołano generała Johannesa Blaskowitza.

Z Generalnego Gubernatorstwa przez węzeł kolejowy w Krakowie wywieziono na roboty do Rzeszy 20833 osoby.

Ze stanowiska Starosty Miejskiego w Krakowie odwołano Ernsta Zörnera. Zastąpił go Karl Schmid.

Do obiegu wprowadzono znaczki pocztowe Generalnego Gubernatorstwa o nominałach 6, 8, 10, 12 i 16 groszy. Przedstawiały godło III Rzeszy i napis Generalgouvernement.

Z KL Sachsenhausen zwolniono Bogusława Leśnodorskiego (informacja błędna, w rzeczywstości 4 marca 1940 r. przeniesiono go do KL Dachau) i księdza profesora Konstantego Michalskiego.

Stanowisko komendanta Obszaru nr 4 Krakowsko Śląskiego Związku Walki Zbrojnej objął pułkownik Tadeusz Marian Komorowski "Korczak" (inne źródła przesuwają datę na styczeń 1940 r.).

Przy Komendzie Obszaru IV Krakowsko-Śląskiego Związku Walki Zbrojnej utworzono Kierownictwo Walki Czynnej. Jego szefem został ppłk dypl. Kazimierz Pluta-Czachowski „Paprzyca”, kierownikiem dywersji (od kwietnia 1940 r. Związku Odwetu) kpt. Władysław Karaś „Pankracy”, kierownikiem wywiadu kpt. Jan Perenc „Profesor”, kierownikiem dywersji kolejowej inż. Józef Jasieński „Poryw”, kierownikiem siatki przerzutów granicznych mjr Jan Kopecki „Skała”, kierownikiem propagandy mjr rez. Kazimierz Kierzkowski „Prezes”.

Maria Krzeczunowicz "Roma" wyjechała po raz pierwszy w przebraniu zakonnicy do Rzymu z pocztą pułkownika Tadeusza Mariana Komorowskiego „Korczak” . Z Rzymu wyjechała do Angers

Julian Filipowicz "Róg" uczestniczył w spotkaniu Komendy Obszaru Związku Walki Zbrojnej z Okręgowym Kierownictwem Ruchu Ludowego.

Julian Filipowicz "Róg" w czasie wizyty w Komendzie Głównej Warszewie został rozpoznany na ulicy przez agenta gestapo i aresztowany, osadzono go w więzieniu na Pawiaku.

Podporucznik Tadeusz Mazurkiewicz "Boruta" opuścił Podhale i wrócił do dzialalności konspiracyjnej w Łodzi.

Funkcję komendanta krakowskich Szarych Szeregów objął Seweryn Jan Kazimierz Udziela. Wg innych źródeł nastąpiło to dopiero 29 czerwca 1940 r.

W Krakowie wydano deklarację programową organizacji "R" autorstwa Ignacego Fika "Andrzej" oraz Mieczysława Lewińskiego "Czesław" i pierwszy numer komunistycznego miesięcznika „R” (Rewolucja) redagowanego przez Ignacego Fika "Andrzej", Mieczysława Lewińskiego "Czesław" i Józefa Zemanka. W późniejszym okresie pisemko i wydająca je organizacja przyjęły nazwę „Polska Ludowa”. 

W Muszynie aresztowano udającego sie nielegalnie na Węgry Kazimierza ALBINA.