Z Małopolska w II Wojnie Światowej

1 lipca 1941 r.

Naczelnym dyrektorem Rady Głównej Opiekuńczej został Edmund Seyfried.

W Krakowie zmarł Kazimierz Władysław Kumaniecki, profesor prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Formalnie przeniesiono do Warszawy na stanowisko zastępcy Komendanta Głównego Związku Walki Zbrojnej generała Tadeusza Mariana Komorowskiego "Bór".