Z Małopolska w II Wojnie Światowej

W sierpniu 1941 r. w Małopolsce:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Zwolniono z KL Dachau Kazimierza Józefa Piwarskiego (wg. T. Wrońskiego Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47, 406; wg. St. Gawędy Uniwersytet Jagielloński w okresie II wojny światowej, Kraków 1986, s. 50 został zwolniony dopiero 7 października 1941 r.)

Z więzienia w Nowym Sączu przeniesiono do więzienia w Tarnowie sparaliżowaną, ze złamanym kręgosłupem, Antoninę Florentynę Gembkówną "Bronka".

Pułkownik dyplomowany Zygmunt Miłkowski "Wrzos" został ponownie mianowany na stanowisko komendanta Okręgu Kraków Związku Walki Zbrojnej. (wg. innych źródeł miało to miejsce w czerwcu 1941 r.)