Z Małopolska w II Wojnie Światowej

1 września 1941 r.

W dwu pawilonach wydzierżawionych przez Ubezpieczalnię Społeczną od dyrektora szpitala w Kobierzynie pod Krakowem otwarto sanatorium przeciwgruźlicze „Skotniki”. Funkcjonowało do 18 czerwca 1942 r.

Wg raportu o stanie broni Okręg Krakowski Związku Walki Zbrojnej dysponował 146 ciężkimi karabinami maszynowymi ze 167 000 sztukami amunicji, 252 ręcznymi karabinami maszynowymi z 77 760 sztukami amunicji, 4403 karabinami z 340 000 naboi, 964 pistoletami z 6964 nabojami, 1 karabinem przeciwpancernym z 157 sztukami amunicji. Tylko 30% uzbrojenia było sprawne.