Z Małopolska w II Wojnie Światowej

4 września 1941 r.

Nie odnotowano istotnych wydarzeń.