Z Małopolska w II Wojnie Światowej

5 września 1941 r.

Nie odnotowano istotnych wydarzeń.