Z Małopolska w II Wojnie Światowej

6 września 1941 r.

Do obiegu w Generalnym Gubernatorstwie wprowadzono drugą emisję banknotów 1, 2 i 5 złotowych.