Z Małopolska w II Wojnie Światowej

7 września 1941 r.

Rozpoczęto trzydniową akcję wysadzania dwunastotonowych kopuł pancernych na poaustriackich fortach wokół Krakowa.

W krakowskim Ogrodzie Botanicznym otwarto wystawę grzybów.