Z Małopolska w II Wojnie Światowej

10 września 1941 r.

Zakończono trzydniową akcję wysadzania 17 dwunastotonowych kopuł pancernych na poaustriackich fortach wokół Krakowa. Po uporządkowaniu terenu forty przekazano Baudienstowi.

Za słuchanie radia został aresztowany Kazimierz Sowa