Z Małopolska w II Wojnie Światowej

12 września 1941 r.

W Krakowie uruchomiono przeznaczoną tylko dla Niemców linię tramwajową nr 8 z Bronowic do końca ulicy Mogilskiej.

W Krakowie założono Urząd Dewizowy Generalnego Gubernatorstwa. Zajmował się gospodarką złotem i innymi metalami szlachetnymi.

W Ostinstitucie w Krakowie otwarto wystawę „Germanen im Weichselraum”. Na wernisażu przemawiali Gubernator Generalny Hans Frank i dyrektor instytutu dr W. Coblitz.