Z Małopolska w II Wojnie Światowej

13 września 1941 r.

Redakcję „Gońca Krakowskiego” przeniesiono do lokalu przy ul. Starowiślnej 4 w Krakowie.

Z kobiecego więzienia w zakładzie Helclów w Krakowie wywieziono do KL Ravensbrück transport 64 więźniarek. W obozie oznaczono je numerami od 7391 do 7454. 

Wśród nich była aresztowana 28 maja 1941 r. w Krakowie Wanda Marokini, łączniczka Związku Walki Zbrojnej, organizatorka służby łączności Związku Walki Zbrojnej.