Z Małopolska w II Wojnie Światowej

14 września 1941 r.

Policja przeprowadziła na krakowskim dworcu kolejowym obławę na szmuglerów żywności. Aresztowano wiele osób, skonfiskowano znaczną ilość towaru.

Heinrich Hamann w Woli Skrzydlańskiej torturował A. Kaczmarczyka i jego 10-letnią córkę Krystynę w celu wymuszenia zeznań.