Z Małopolska w II Wojnie Światowej

17 września 1941 r.

W Starym Teatrze w Krakowie odbyła się premiera „Bab” Rudolfa Barthelsa.

W KL Mauthausen powieszono w czasie akcji likwidacyjnej więźniów pochodzenia żydowskiego  Wiktora Rudolfa Ormickiego, docenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, aresztowany 6 listopada 1939 r. w czasie Sonderaktion Krakau. Mordercy pozostawili mu wybór pomiędzy utopieniem, a powieszeniem.