Z Małopolska w II Wojnie Światowej

19 września 1941 r.

Nie odnotowano istotnych wydarzeń.