Z Małopolska w II Wojnie Światowej

21 września 1941 r.

Z ambon odczytano rozporządzenie władz okupacyjnych nakazujące oddanie do depozytu do dnia 28 września 1941 r. książeczek do nabożeństwa zawierających tekst pieśni „Boże, coś Polskę...”