Z Małopolska w II Wojnie Światowej

22 września 1941 r.

Ukazało się zarządzenie Stadtshauptmanna krakowskiego zabraniające osiedlania się w mieście osób pochodzenia nieniemieckiego.

Do KL Auschwitz przywieziono Jerzego Karwata. Został oznaczony numerem 21054 i osadzony w bunkrze, gdzie zginął 15 października 1941 r.