Z Małopolska w II Wojnie Światowej

25 września 1941 r.

Gubernator Generalny Hans Frank wydał rozporządzenie nadające szefom dystryktów tytuł gubernatorów.

Zarządzeniem Stadthauptamanna krakowskiego wprowadzono karty rozpoznawcze dla ludności nieniemieckiej od 15 roku życia.

Na terenie krakowskiego getta wprowadzono jednokierunkowy ruch uliczny.

W Przegorzałach pod Krakowem rozstrzelano 40 Polaków.

Narcyz Wiatr „Zawojna” został mianowany rozkazem Komendy Głównej Batalionów Chłopskich nr 5 komendantem Okręgu Krakowskiego Batalionów Chłopskich.