Z Małopolska w II Wojnie Światowej

26 września 1941 r.

Zarządzeniem niemieckich władz okupacyjnych z herbu Krakowa usunięto orła.

Nocą na murach przy ulicach Karmelickiej, Sławkowskiej i innych w Krakowie żołnierze Związku Odwetu namalowali czerwone napisy „Nieder mit Hitler” (precz z Hitlerem).