Z Małopolska w II Wojnie Światowej

11 grudnia 1943 r.

Rozplakatowano w Krakowie obwieszczenie informujące o rozstrzelaniu 20 zakładników z list ogłoszonych w dniach 23 i 25 listopada oraz 4 grudnia 1943 r. Był to odwet za zamach na konfidentów w kawiarni „Ziemiańskiej”.

W Krakowie rozplakatowano listę 50 osób skazanych przez sąd doraźny Policji Bezpieczeństwa na karę śmierci: Leszek Bazylicki z Krakowa, Józef Bednarczyk z Podłęża, Franciszek Bełko z Ujazdu, Jan Bełza z Krakowa, Czesław Cebula ze Staniątek, Józef Cebula z Krakowa, Władysław Christiani z Krakowa, Józef Ciastoń z Podłęża, Jan Czarnota z Glichowa, Stanisław Fąfara z Krakowa, Kazimierz Fedko z Mszany Dolnej, Józef Galat z Niepołomic, Władysław Gurda z Krakowa, Julian Habas z Podłęża, Wiesław Jaguś z Krakowa, Stanisław Kapała ze Staniątek, Karol Kapusta z Podłęża, Leon Karzyński z Krakowa, Kazimierz Kępa z Podłęża, Mieczysław Kieta z Krakowa, Piotr Klag z Krakowa, Michał Koczoń z Dembowic, Fryderyk Kowalczyk z Ujazdu, Leon Król z Ujazdu, Mieczysław Kulag z Krakowa, Stanisław Majchrzak z Krakowa, Kazimierz Moczulski z Krakowa, August Nachlik z Krakowa, Klemens Nędza z Wieliczki, Andrzej Niziński z Krakowa, Stanisław Nowalnicki z Krakowa, Józef Piskor, Józef Rożkiewicz z Podłęża, Stanisław Ryś z Podłęża, Władysław Samek z Targowiska, Ludwik Sumera z Krakowa, Tadeusz Szlamka z Bochni, Józef Szurkiewicz z Krakowa, Stanisław Talaga z Krakowa, Gustaw August Tofin z Krzyszkowic, Tadeusz Wajda z Szarowa, Erazm Wiertel z Krakowa, Adolf Wilczyński z Ujazdu, Stefan Wilk z Krakowa, Tadeusz Wilk z Jodłówki, Jan Wojas z Podłęża, Franciszek Wołowicz z Podłęża, Józef Woźniak z Krakowa, Marian Wójcik z Krakowa, Władysław Wójcik z Krakowa. Afisz informował, że pierwszych sześciu skazańców już zostało straconych.

Gestapowcy dowodzeni przez Rudolfa Fritza Körnera, przy współudziale Juliana Appela i Maurycego Diamanda, aresztowali w Krakowie Janinę Pałasińską.

Janina Potoczek "Telimena" została aresztowana o 4,oo rano w domu gdy po miesięcznym ukrywaniu się przyszła odwiedzić matkę.

Został aresztowany harcerz z podgórskiego plutonu "Alicja" kompanii "Maciek" Grup Szturmowych Szarych Szeregów Jerzy Kraus "Przemko" (wg. innych źródeł nastapiło to już w sierpniu 1943 r.).