Z Małopolska w II Wojnie Światowej

Małopolska w II wojnie światowej
to projekt realizowany przez wydawnictwo
BARBARA HUP Barbara Gąsiorowska
we współpracy z niezależnymi historykami i pasjonatami historii najnowszej


Redaktor naczelny projektu:
Wojciech Kucza

Autorzy:
dr Teodor Gąsiorowski - współorganizator i kierownik Oddziału Walka i Męczeństwo Polaków 1939-1945 Muzeum Historycznego miasta Krakowa przy ul. Pomorskiej 2 w latach 1982-1992, od 2001 r. pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, autor rozprawy "Obwód Przeworsk SZP-ZWZ-AK 1939-1944/1945", redaktor "Małopolskiego słownika biograficznego uczestników działań niepodległościowych 1939-1956".

Andrzej Kuler - kierownik Oddziału Walka i Męczeństwo Polaków 1939-1945 Muzeum Historycznego miasta Krakowa przy ul. Pomorskiej 2 w latach 1992-2001, w latach 2001-2004 Naczelnik Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, redaktor „Małopolskiego słownika biograficznego uczestników działań niepodległościowych 1939-1956”.

Krzysztof Pięciak - student historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, pasjonat rekonstrukcji historycznej

 

Zapraszamy do współpracy zawodowych historyków i pasjonatów tematu. Prosimy o wsparcie projektu poprzez nadsyłanie na nasz adres redakcja@malopolskawiiwojnie.pl tekstów autorskich i zdjęć z prywatnych kolekcji. Niestety na tym etapie projektu nie jesteśmy w stanie wypłacać honorariów autorskich. Dlatego też przesyłając nam materiały Autor zgadza się z góry na ich nieodpłatną publikację. Wyraża też zgodę na zredagowanie tekstu wg naszych standardów, jednak bez zmiany ich merytorycznej zawartości.

W celu weryfikacji tożsamości Autora prosimy o podanie w korespondencji: stopnia naukowego, imienia, nazwiska, adresu do korespondencji i numeru telefonu. Informacje te nie będą podawane do publicznej wiadomości.