Z Małopolska w II Wojnie Światowej

DIAMAND Maurycy (Józef ?).

Pochodził z Krakowa. Był właścicielem sklepu z konfekcją przy ul. Grodzkiej. Był szefem siatki konfidentów gestapo w Krakowie. Mieszkał przy ul. Żółkiewskiego 21. Dysponował meliną przy ul. Sławkowskiej 6 w Krakowie. 27 września 1943 r. był umówiony na spotkanie z Karolem Łysagórskim „Ciemny” na ul. św. Marka. Wyczuł zasadzkę i wycofał się. 11 grudnia 1943 r. uczestniczył wraz z Julianem Applem i Rudolfem Fritzem Körnerem w aresztowaniu Janiny Pałasińskiej. Pod nazwiskiem Grocholski kierował akcją policyjną w rejonie Przeworska. Wg sprzecznych informacji 25 lub 28 maja lub 24 sierpnia 1944 r. brał udział w aresztowaniu przed sklepem „Foto-Furowicz” na ul. Sławkowskiej Edwarda Czarneckiego "Murzyn". Zniknął z Krakowa we wrześniu 1944 r. Wg sprzecznych informacji został zastrzelony w więzieniu Montelupich przez Heinricha Hamanna lub wyjechał do Wiednia.

Archiwum Narodowe w Krakowie IT-2265, Dziennik czynności i spraw, s. 6; Albin Kazimierz, List gończy, Warszawa 1989, s. 183; Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 48, 86, 87; Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Warszawa 1972, s. 105, 108, 111, 187; Gąsiorowski Teodor, Obwód Przeworsk SZP-ZWZ-AK w latach 1939-1944/45, Kraków 2009, s. 109, 110; Stachiewicz Piotr, „Parasol”. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej, Warszawa1981, s. 641;