Z Małopolska w II Wojnie Światowej

FIGUŁA Edward.                                    
Należał do pierwszej bojówki Gwardii Ludowej Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość w Krakowie. Pracował w „Solvayu”. Wg zeznań Mariana Wojciecha Bomby przewoził broń. Był bliskim współpracownikiem Mariana Wojciecha Bomby. Kontaktował się ze Stanisławem Kaczorem.         
IPN Kr 075/32 WRN-PPS województwo krakowskie kryptonim „V-2”; Oremus Franciszek, Wolność-Równość-Niepodległość. Polska Partia Socjalistyczna w konspiracji na Podbeskidziu i jej oddziały bojowe w latach 1939-1945; Wieliczka 2002, s. 8.