Z Małopolska w II Wojnie Światowej

GROCHOLSKI.

policyjne nazwisko Maurycego (Józefa?) Diamanda.