Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KACZOR Stanisław. 

Urodzony 10 października 1904 r. w Świątnikach Górnych Syn Józefa i Tekli z do. Kotarba. Ukończył pięć klas szkoły powszechnej. Od 1932 r. należał do Polskiej Partii Socjalistycznej. Pracował w „Solvayu”. W 1940 r. został wprowadzony do Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość przez Mariana Wojciecha Bombę. Był kolporterem, dostarczał prasę Zygmuntowi Bocianowi, Janowi Boligłowie, Janowi Cieluchowi, Janowi Kałuży, J. Niemczykowi. W 1941 r. został zdekonspirowany i przeszedł na teren powiatu limanowskiego. Należał do tzw. „grupy Żuławskiego” z prawego skrzydła Polskiej Partii Socjalistycznej. Przewodniczył Komitetowi Dzielnicowemu Borek Fałęcki, Związkowi Zawodowemu Pracowników Przemysłu Chemicznego. Na uroczystości „odsłonięcia sztandaru” (?) Komitetu Dzielnicowego Polskiej Partii Socjalistycznej Borek Fałęcki chciał odczytać list Bolesława Drobnera. Był prezesem Miejskiej Kontroli Partyjnej w Krakowie. Należał do Rady Miejskiej Polskiej Partii Socjalistycznej w Krakowie. Wybrano go delegatem ze środowiska krakowskiego na Kongres Polskiej Partii Socjalistycznej. W 1946 r. przydzielono mu kupon materiałów. W grudniu 1946 r. Wydział V Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego domagał się od Wydziału „B” objęcia go nadzorem w ramach sprawy „Gracze”. W 1947 r. wyjeżdżał do Łodzi i Warszawy pod pozorem załatwiania spraw służbowych „Solvayu”, w którym rzadko bywał. W czerwcu 1947 r. objęto go inwigilacją. Wraz z Heleną Dzikowską organizował zbiórkę pieniędzy dla rodziny aresztowanego Mariana Wojciecha Bomby. Dążył do skompromitowania nowego kierownika personalnego, komunisty Rogulskiego. W 1948 r. aktywnie działał w Komitecie Fabrycznym „Solvay” Polskiej Partii Socjalistycznej w Krakowie. Był przewodniczącym Rady Zakładowej „Solvayu”. Sprzeciwiał się współpracy z Polską Partią Robotniczą. Nie dopuszczał do założenia komórki Polskiej Partii Robotniczej w oddziale Solvayu w Baryczy. Funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego zaplanowali wiosną 1948 r. usunięcie go przez Plenum Komitetu Wojewódzkiego z Polskiej Partii Socjalistycznej. Kontaktował się z byłymi członkami Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość: Edwardem Figułą, Józefem Grabackim, Eugeniuszem Grenem, Aleksandrem Lemańskim, Antonim Łodziakiem, Alojzym Słupem, Anną Szczypek. W 1950 r. został zarejestrowany jako tajny współpracownik „Członek”. Wyrejestrowano go w 1956 r. Pracował w Krakowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.                                           
IPN Kr 010/8824 Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna dot. Stanisław Kaczor, imię ojca: Józef, ur. 10-10-1904 r. Kontrola operacyjna byłego działacza PPS-WRN podejrzanego o działalność antyreżimową; IPN Kr 075/32 WRN-PPS województwo krakowskie kryptonim „V-2”.