Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KARWAT Paulina.

Mieszkała przy tartaku przy ul. Rymarskiej w Krakowie. Została aresztowany wraz z mężem 20 maja 1941 r. u siebie w domu. Tej samej nocy była przesłuchiwana i bita w siedzibie krakowskiego gestapo przy ul. Pomorskiej 2. 21 lipca 1941 r. osadzona w bunkrze więzienia Montelupich razem z synem Jerzym rannym w czasie nieudanej próby ucieczki (zgodę na to wyraził komendant więzienia SS-Untersturmführer Paul Martin). Wywieziono ją w pierwszej dekadzie września 1941 r. do KL Ravensbrück. Przeżyła wojnę.

Była zamężna z Karolem (właścicielem tartaku). Miała syna Jerzego (żołnierza Związku Odwetu Związku Walki Zbrojnej, „Kryński”)

Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 270, 390; Jarosz Barbara, Jerzy Karwat, Warszawa 1988, s. 8; Kurkiewicz Wanda, Za murami Monte, Kraków 1968, s. 131;