Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KRZECZUNOWICZ Maria.

Urodzona w 1907 r. we Lwowie. Miała wyższe wykształcenie. Należała do Związku Walki Zbrojnej. Używała pseudonimów „Didzia” i„Roma” i nazwisk Piotrowska, Rzewuska. Wprowadziła do Związku Walki Zbrojnej pułkownika Tadeusza Komorowskiego „Korczak”. Wyjechała po raz pierwszy w przebraniu zakonnicy do Rzymu w lutym 1940 r. z pocztą pułkownika Tadeusza Mariana Komorowskiego „Korczak” . Z Rzymu wyjechała do Angers. W drodze powrotnej przywiozła od Komendanta Głównego Związku Walki Zbrojnej generała Kazimierza Sosnkowskiego pocztę oraz zlecenia ustne dla komendantów Obszarów 4 i 1. Do Warszawy dotarła 28 marca 1940 r. W 1940 r. była jeszcze dwukrotnie w Rzymie. W 1941 r. zagrożona aresztowaniem została przerzucona do Budapesztu. Pracowała w Bazie „Romek”. Został aresztowana przez Węgrów w czerwcu 1942 r. i zwolniona po kilku dniach. Po wkroczeniu Niemców do Budapesztu i likwidacji Bazy „Romek” pozostała wmieście. W 1945 r. wróciła do Polski.

W 1945 r. została zastrzelona przy przechodzeniu granicy, gdy udawała się z powrotem na Węgry.

Kuler Andrzej, Komorowski Tadeusz Marian, [w:] Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowych 1939-1956 t. 3, Kraków 1998, s. 72; Zawacka Elżbieta, Kurierskie losy, „Kierunki” 1986 nr 51/52, s. 10; Zawacka Elżbieta, Wszystkie drogi wiodły do Paryża, „Kierunki” 1986 nr 48, s. 8;