Z Małopolska w II Wojnie Światowej

OLEKSY Stanisław

Oleksy Stanisław, (1925 - ?) członek Armii Ludowej, funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej.        
Urodzony 8 sierpnia 1925 r. Syn Mateusza. Od czerwca 1943 roku do stycznia 1945 r. należał do Armii Ludowej. 19 maja 1945 r. wstąpił do służby w aparacie bezpieczeństwa. W 1968 r. w stopniu kapitana był starszym inspektorem Referatu d/s bezpieczeństwa Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Oświęcimiu.        
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (20.7.1949), Medalem 10-lecia Polski Ludowej (4.1.1955), resortowymi Medalami 10 Lat w Służbie Narodu (23.4.1955), 20 Lat w Służbie Narodu (7.7.1965), Odznaką Grunwaldzką (17.7.1961). W 1968 r. wystąpiono o Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;