Z Małopolska w II Wojnie Światowej

PAŁASIŃSKA Janina.

Została aresztowana 11 grudnia 1943 r. w Rudolfa Fritza Körnera, Maurycego Diamanda i Juliana Appela „Julian”. W czasie przesłuchania była bita przez Rudolfa Fritza Körnera.

Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 86, 91;


Prawdopodobnie chodzi o Janinę Potoczek "Telimena" (zamężną Ptasińską).