Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ZALEWSKI Jan.

Policyjne nazwisko Aleksieja Szapowałowa