Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ZYNEK Stanisław.

Pochodził z Przysieki. Należał do Batalionów Chłopskich. Używał pseudonimu „Dzięcioł”. Po zakończeniu akcji scaleniowej w stopniu podporucznika przeszedł na stanowisko dowódcy Placówki Kozłów w Obwodzie Miechów Inspektoratu Miechów Armii Krajowej. Nocą 26 na 27 lipca 1944 r. dowodził nieudaną próbą rozbrojenia posterunku policji w Kozłowie. Został odwołany ze stanowiska. Wyznaczono go na stanowisko dowódcy 5. kompanii II batalionu 112. pułku piechoty Armii Krajowej ze 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Został przeniesiony na stanowisko kwatermistrza Samodzielnego Batalionu Szturmowego „Suszarnia” 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Po wojnie był aresztowany i represjonowany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego.

Klimek Stefan, Niewyjaśnione okoliczności śmierci ppor. „Pazura”, „Za Wolność i Lud” 1988 nr 46, s. 8; Kronika bezprawia cz.2, „Informator Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Inspektorat Maria” 1993 nr 14, s. 7; Piwowarski Stanisław, O Samodzielnym Partyzanckim Batalionie „Suszarnia” 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej, „Informator Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Inspektorat Maria” 1993 nr 15, s 17; Stachiewicz Piotr, „Parasol”. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej, Warszawa 1981, s. 432; Ważniewski Władysław, Republika Pińczowska, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1967 nr 3, 196, 197; Zdechlik Jan, Niewyjaśnione okoliczności śmierci ppor. „Pazura”, „Za Wolność i Lud” 1988 nr 46, s. 8;