Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ZDYB Wacław

ZDYB Wacław Zawieja (?-1944), oficer Armii Krajowej.        
Został awansowany na stopień kapitana. Był dowódca Kedywu Okręgu Śląskiego Armii Krajowej. Organizował partyzantkę w Beskidzie Żywieckim.        
Poległ latem 1944 r. w rejonie Olkusza w szeregach batalionu Surowiec.        
Mianowski Tomasz, Schroniska górskie w Karpatach Polskich w latach 1939-1945, Warszawa 1987, s. 77;