Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ZIEMLIŃSKI Roman

ZIEMLIŃSKI Roman Pilot (?-1990), żołnierz Armii Krajowej.        
Był żołnierzem Kedywu Armii Krajowej. W 1945 r. należał do kompanii Leśnej 38. pułku piechoty Armii Krajowej. Był więziony po wojnie.        
Zmarł 4 maja 1990 r., został pochowany na cmentarzu w Krzeszowicach.        
Nekrolog Romana Ziemlińskiego, Dziennik Polski 1990 nr 105, s. 5;