Z Małopolska w II Wojnie Światowej

7 września 1939 r.

201. pułk piechoty rezerwy pułkownika Władysława Adamczyka walczył w rejonie Klimontowa z niemieckim podjazdem pancernym, który wyparto z miasta.

Do  Krakowa wjechał zmotoryzowany pułk SS-Standarte „Germania” sformowany w Hanowerze. Stacjonował on w mieście do 13 września 1939 r.

Na jednej z krakowskich ulic Niemcy zastrzelili bez powodu Jana Francuza, urodzonego w 1918 r.

Odbyło  się zebranie Zarządu Związku Drukarzy. Podjęto decyzję o kontynuowaniu działalności poprzez cotygodniowe spotkania oraz organizacje pomocy socjalnej dla członków związku, ich rodzin i uchodźców przybywających doKrakowa. Związek funkcjonował jawnie do 18 listopada 1944 r.

okupowanym Krakowie major rezerwy Kazimierz Kierzkowski „Prezes”rozpoczął tworzenie organizacji konspiracyjnej. Po scaleniu przygotowanych jeszcze przed wybuchem wojny siatek Dywersji Pozafrontowej powstała Organizacja Orła Białego.