Z Małopolska w II Wojnie Światowej

14 grudnia 1940 r.

Z KL Sachsenhausen do KL Dachau przeniesiono Jana Salamuchę, aresztowanego 6 listopada 1939 r. w czasie Sonderaktion Krakau