Z Małopolska w II Wojnie Światowej

23 kwietnia 1940 r.

Gubernator Generalny Hans Frank wydał zarządzenie zabraniające od 1 maja 1940 r. nauki poza szkołami

Na  Wawelu odbyła się druga część posiedzenia władz Generalnego Gubernatorstwa na temat sytuacji żywnościowej i wywozu robotników do Rzeszy.

Gubernator Generalny Hans Frank wówczas stwierdził, że Żydzi nie interesują go wcale, a Polacy o tyle o ile mogą być potrzebni. Otrzymają tyle ile pozostanie po zabezpieczeniu wszystkich potrzeb Niemcom. Resztę powinni sami sobie zapewnić.

Dotychczas wywieziono 250 000 ludzi, ale z powodu coraz większych trudności dalszy werbunek postanowiono powierzyć policji. Kierownictwo tej akcji objął Wyższy Dowódca SS i Policji w Generalnym Gubernatorstwie SS-Obergruppenführer Friedrich Wilhelm Krüger.

Ukazało  się zarządzenie Gubernatora Generalnego Hansa Franka zabraniające bez zezwolenia władz nabywania przedsiębiorstw przemysłowych i rolnych, nabywania udziałów w firmach, powiększania zakładów pracy oraz tworzenia ich filii.

Bank Emisyjny wprowadził do obrotu monety z cynku o nominale 10 i 20 gr., oraz monety stalowe o nominale 50 gr.

skład sil policyjnych w Generalnym Gubernatorstwie wchodziło 35 000 ludzi, w tym: 1200 funkcjonariuszy gestapo, 1250 funkcjonariuszy Kripo, 350 funkcjonariuszy policji granicznej, 1800 funkcjonariuszy żandarmerii, 8000 funkcjonariuszy polskiej i ukraińskiej policji, 13 batalionów Schupo, 3 pułki SS „Totenkopf”, 120 oddziałów Selbschutzu.

Z KL Sachsenhausen zwolniono, aresztowanych 6 listopada 1939 r. w czasie Sonderaktion Krakau profesorów: Karola Starmacha (część źródeł podaje że został zwolniony 25 lub 30 kwietnia 1940), Kazimierza Stołyhwo.