Z Małopolska w II Wojnie Światowej

25 kwietnia 1940 r.

Na Wawelu odbyła się konferencja na temat wywozu Polaków na roboty do Niemiec.

Reichsführer SS Heinrich Himmler przeprowadził inspekcje jednostek SS i policji w Generalnym Gubernatorstwie.

Ukazało się pierwsze zarządzenie wykonawcze do rozporządzenia o utworzeniu Rad Żydowskich.

Z KL Dachau zwolniono aresztowanego 6 listopada 1939 r. w czasie Sonderaktion Krakau profesora Karola Starmacha (część źródeł podaje że został zwolniony 23 lub 30 kwietnia 1940 r.)