Z Małopolska w II Wojnie Światowej

30 kwietnia 1940 r.

Wprowadzono w Generalnym Gubernatorstwie monopol na sztuczne środki słodzące.

Starosta  miejski w Krakowie Karl Schmidt wydał zarządzenie zakazujące Żydom korzystania z dróg prowadzących przez Planty (za wyjątkiem odcinka pomiędzy Grodzką i Pocztą Główną) oraz chodzenia po Rynku Głównym i korzystania z Sukiennic.

Ogłoszono  Liste des deutschfeindlichen, schächtlichen und unerwünschten polnischen Schritftums nr 1 (Listę polskich książek zakazanych). Obejmowała prace 338 autorów (w siedmiu przypadkach była to cała twórczość) oraz sześciu instytucji i związków, których 430 książek i 20 czasopism podlegała konfiskacie.

Z KL Dachau zwolniono aresztowanego 6 listopada 1939 r. w czasie Sonderaktion Krakau profesora Karola Starmacha (część źródeł podaje że został zwolniony 23 lub 25 kwietnia 1940 r.)

Pod Anielinem został rozbity oddział Oddział Wydzielony Wojska Polskiego majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala". Dowódca zginąl przy próbie wyrwania sie z okrążenia. Jednym z uratowanych był wachmistrz Józef Alicki "Kwiecień".

Do  Krakowa dotarł rozkaz Komendy Związku Walki Zbrojnej o utworzeniu Związku Odwetu do prowadzenia walki czynnej. Pierwszym komendantem Związku Odwetu w Krakowie został major Władysław Karaś „Pankracy” (później byli to kolejno: major Władysław Cyga „Kozak”, major Stefan Rychter „Brożyna” i podpułkownik Stefan Dul „Olszyna”).

Wydano siódmy, ostatni numer konspiracyjnych „Wieści Ludowych”, organu prasowego Kierownictwa Ruchu Ludowego w Krakowie.