Z Małopolska w II Wojnie Światowej

17 listopada 1940 r.

Z KL Sachsenhausem zwolnionoaresztowanego w czasie "Sonderaktion Krakau" Władysława Aleksandra Semkowicza, ( wg S. Jerzy, Kto to przypomni Niemcom? http://web.archive.org/web/20110719042740/http://lists.ceti.pl/pipermail/wiec/20071011/011790.html [dostęp 19 czerwca 2020];) (inna data - 18 listopada 1940 r., a wg. Gawęda Stanisław, Uniwersytet Jagielloński w okresie II wojny światowej, Kraków 1986, s. 126 - 18 października 1940 r.; Stanisław Urbańczyk, Uniwersytet za kolczastym drutem, Kraków 1969, s. 227 błędnie podaje, że zwolniono go z KL Dachau.