Z Małopolska w II Wojnie Światowej

18 listopada 1940 r.

Ogłoszono zarządzenie o rejestracji w terminie do 20 listopada 1940 r. wszelkiego sprzętu do wykonywania zdjęć filmowych (zarówno niemych jak i dźwiękowych), aparatury projekcyjnej i wszelkich filmów wąsko- i normalno-taśmowych.

Weszło w życie zarządzenie władz okupacyjnych nakazujące lekarzom żydowskim (do drugiego pokolenia) noszenie opaski z Gwiazdą Dawida i napisem „Arzt” (lekarz).

Z KL Sachsenhausen powrócił do Krakowa profesor doktor Władysław Semkowicz.