Z Małopolska w II Wojnie Światowej

8 lutego 1940 r.

Z KL Sachsenhausen zwolniono 101 profesorów krakowskich wyższych uczelni aresztowanych 6 listopada 1939 r. w ramach Sonderaktion Krakau. Wszyscy zwalniani mieli więcej niż 40 lat. Wśród nich byli: Józef Archutowski, Henryk Bernard, Zygmunt Bielski-Sariusz, Arnold Bolland, Franciszek Bossowski, Eugeniusz Brzezicki, Witold Budryk, Kazimierz Bulas, Edward Chodzicki, Edmund Chromiński, Stefan Czarnocki, Mikołaj Czyżewski (wg. Jana Gwiazdomorskiego zwolniono go 8 listopada 1939r. z koszar przy ul. Mazowieckiej), Jerzy Drozdowski, Józef Dadak (wg innych źródeł zwolniono go dopiero 18 stycznia 1941 r.), Roman Dawidowski, Feszczenko-Czopiwski Iwan(wg. Jana Gwiazdomorskiego zwolniono go 8 listopada 1939r. z koszar przy ul. Mazowieckiej), Dobiesław Witold Doborzyński (wg. Stanisława Urbańczyka przeniesiono go 4 marca 1940 r. do KL Dachau), Kazimierz Dobrowolski, Tadeusz Wincenty Dobrowolski, JerzyDrozdowski, Karol Dziewoński, Tadeusz Dziurzyński, Tadeusz Estreicher, Vilim Francic, Józef Fudakowski,Marek Gatty-Kostyal, Stanisław Jan Gąsiorowski, Tadeusz Glemma, Stanisław Gołąb (wg. Tadeusza Wrońskiego, wg. Stanisława Urbańczyka 4 marca 1940 r. został przeniesiony do KL Dachau), Franciszek Górski, Zygmunt Grodziński, Jan Maria Gwiazdomorski, Seweryn Hammer, Franciszek Hendzel, Zdzisław Adam Heydel, Stanisław Janik, Stanisław Jaskólski, Mieczysław Jeżewski, Józef Kaczmarczyk, Bohdan Kamieński, Ludwik Kamykowski, Stefan Kołaczkowski, Stefan Saturnin Komornicki, Władysław Konopczyński, Stanisław Korbel, Tadeusz Jan Kowalski, Jan Józef Kozak, Aleksander Wacław Krupkowski, Tadeusz Albin Kruszyński, Jan Władysław Krzemieniecki, Adam Alojzy Krzyżanowski, Witold Krzyżanowski (wg T. Wrońskiego, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974; wg. innych źródeł został przeniesiony do KL Dachau), Stanisław Marian Kutrzeba, Jerzy Władysław Lande, Tadeusz Lehr-Spławiński, Ksawery Franciszek Lewkowicz, Adam Julian Ludkiewicz, Paweł Łoziński, Stanisław Łukasik, Kazimierz Wincenty Majewski, Teodor Edward Józef Marchlewski, Stanisław Wincenty Maziarski, Marian Michalski (wg. Stanisława Urbańczyka pozostawał w obozie po 4 marca 1940 r.), Zygmunta Karola Mysłakowskiego, Kazimierza Ignacego Nitscha, Jana Nowaka, Aleksandra Oszackiego, Włodzimierza Ottmana, Kazimierza Antoniego Piecha, Stanisława Pigonia, Ludwika Mariana Piotrowicza, Romana Prawocheńskiego, Ludwika RęgorowiczaJana Zygmunta Robla, Jana Stanisławskiego, Wilhelma Alojzego Staronkę, Macieja Starzewskiego, Bronisława Stępowskiego