Z Małopolska w II Wojnie Światowej

4 marca 1940 r.

Gubernator Generalny Hans Frank sprzeciwiał się wydaniu nowego rozporządzenia dotyczącego przymusowej rekrutacji robotników do Rzeszy. 

Z KL Sachsenhausen przeniesiono do KL Dachau 43 więźniów aresztowanych 6 listopada 1939 r. w ramach „Sonderaktion Krakau”, wśród nich Henryka Batowskiego, Adama Bieleckiego, Andrzeja Bolewskiego, Janusza Borkowskiego, Mieczysława Brożka, Kazimierza Bulasa, Dobiesława Witolda Doborzyńskiego (wg Tadeusza Wrońskiego został on 8 lutego 1940 r. zwolniony z KL Sachsenhausen), Józefa Gołąba, Stanisława Gołąba (wg Tadeusza Wrońskiego został on 8 lutego 1940 r. zwolniony z KL Sachsenhausen), Józefa Hano, Józefa Hołdę, Juliusza Jakóbca, Juliana Kameckiego, Aleksandra Kocwę, Kazimierza Lepszego, Stanisława Mariana Leszczyckiego, Bogusława Leśnodorskiego, Anatola Listowskiego, Stanisława Majewicza, Stanisława Malagę, Mieczysława Małeckiego, Józefa Mikulskiego, Tadeusza Milewskiego, Jana Moszewa, Kazimierza Pazdro, Arkadiusz Henryka Piekarę, Czesława Piętkę, Kazimierza Józefa Piwarskiego, Ludwika Sieppela, Karola Starmacha,  Z tej grupy wyłączono Józefa Majchera, który pozostał na krótko w obozie - zwolniono go wiosną 1940 r. i Joachima Metallmanna. Wg Stanisława Urbańczyka w obozie pozostawiono również Mariana Michalskiego.