Z Małopolska w II Wojnie Światowej

18 października 1940 r.

Nie odnotowano istotniejszych wydarzeń.