Z Małopolska w II Wojnie Światowej

1 kwietnia 1941 r.

Dowodzenie całością sił Wehrmachtu skoncentrowanych w Generalnym Gubernatorstwie przejął od marszałka F. Bocka naczelny dowódca wojsk lądowych marszałek Werner von Brauchitsch. Upoważnił dowódców armii i grup armii do podjęcia wszelkich kroków jakie uznają za niezbędne dla wykonania zadań ich jednostek.

Karl Schmidt został odwołany z funkcji Stadtshauptmanna Krakowa i przeniesiony na stanowisko kierownika Naczelnego Urzędu Kontroli Gmin.

Rudolf Pavlu został powołany na stanowisko Stadtshauptmanna Krakowa. Funkcje pełnił do końca marca 1943 r.

Stanowisko Stadthauptmann in Krakau (Starosta Miejski w Krakowie) przemianowano na Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Krakau (Pełnomocnik szefa dystryktu dla miasta Krakowa).

Rozpoczął pracę w biurze Rady Głównej Opiekuńczej Zygmunt Starachowicz, aresztowany 6 listopada 1939 r. w czasie Sonderaktion Krakau i zwolniony 9 stycznia 1941 r. z KL Dachau.

Gestapo aresztowało Władysława Szafera, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektora Ogrodu Botanicznego. Został zwolniony 20 kwietnia 1941 r