Z Małopolska w II Wojnie Światowej

W marcu 1941 r. w Małopolsce:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

W jednej z krakowskich restauracji został aresztowany major Władysław Cyga "Kozak". Znaleziono przy nim notatki dekonspirujące lokale Związku Odwetu Związku Walki Zbrojnej w Krakowie. Dla niepoznaki został zwolniony 3 kwietnia 1941 r.

Został aresztowany komendant Okręgu Krakowskiego Związku Walki Zbrojnej Julian Filipowicz "Róg". Osadzono go w więzieniu Montelupich.

Komendantem Obwodu Związku Walki Zbrojnej Kraków-Miasto został podpułkownik Franciszek Rekucki. Funkcję piastował do aresztowania 31 maja 1943 r.

Ferdynand Arczyński zorganizował na Woli Justowskiej w Krakowie konspiracyjna drukarnię Stronnictwa Demokratycznego.