Z Małopolska w II Wojnie Światowej

4 stycznia 1941 r.

Z KL Dachau zwolniono Jana Salamuchę, aresztowanego 6 listopada 1939 r. w czasie Sonderaktion Krakau.