Z Małopolska w II Wojnie Światowej

9 stycznia 1941 r.

Z KL Dachau zwolniono aresztowanego 6 listopada 1939 r. w czasie Sonderaktion Krakau Zygmunta Starachowicza.