Z Małopolska w II Wojnie Światowej

9 listopada 1943 r.

SS-Obergruppenführer  Wilhelm Koppe został formalnie odwołany ze stanowiska dowódcy Nadodcinka SS „Warthe” i jednocześnie manowano na stanowisko Wyższego Dowódcy SS i Policji „Ost" i dowódcy Nadodcinka SS „Ost”.

W obozie płaszowskim zastrzelono 18 więźniów uznanych przez lekarza obozowego za niezdolnych do pracy.

Arcybiskup Adam Sapieha napisał list do Gubernatora Generalnego Hansa Franka w sprawie ograniczania swobód Polaków.