Z Małopolska w II Wojnie Światowej

10 listopada 1943 r.

Wyższy Dowódca SS i Policji w Generalnym Gubernatorstwie SS-Obergruppenführer Friedrich Wilhelm Krüger został odwołany ze stanowiska. Na jego miejsca mianowano dotychczasowego Dowódcę SS i policji w Kraju Warty SS-Obergruppenführera Wilhelma Koppe. Jednocześnie został on  mianowany sekretarzem stanu do spraw bezpieczeństwa Generalnego Gubernatorstwa (niem. Staatssekretar fur das Sicherheitswesen) i pełnomocnikiem Reichsführera SS do spraw umacniania niemczyzny na wschodzie.

Policja przeprowadziła łapanki na ulicach Krakowa.

Harcerze z redakcji pisma „Na Ucho” dowodzeni przez redaktora naczelnego Jerzego Szewczyka „Szary” dokonali na krakowskich Plantach akcji na kasjerów „Creditanstalt Bank – Filie Krakau”. Zdobyto 450 000 zł co dało redakcji całkowitą samodzielność finansową.